Povrchová úprava kovov

Povrchová úprava

Povrchová úprava je jedným z najdôležitejších faktorov pri výrobe alebo dodržaní špecifikácií konečného produktu. Správny výber povrchovej úpravy poskytuje určitú vizuálnu príťažlivosť, môže mať veľký vplyv na odolnosť proti korózii ale aj rôzne účinky na určité výrobné procesy.

Vzhľadom na širokú škálu účinkov, ktoré môžu mať rôzne povrchové úpravy, je pre nás dôležité zabezpečit dostupné riešenie pre každý projekt.

Práškové lakovanie (práškovanie)

Práškovanie vykonávame na modernej linke šetrnej k životnému prostrediu. Vrstva vytvorená Práškovaním má oproti striekaným (mokrým lakom) vysoko estetický vzhlad. – Zaručuje dokonalú ochranu interiérových aj exteriérových a fasádnych prvkov.

Práškujeme:

  • ocelové konštrukcie
  • brány a ploty
  • schodiská
  • stavebné prvky ako zábradlia a fasádne dosky
  • kovový nábytok a nábytkové prvky
  • oceľové disky
  • bicyklové a iné rámy
  • elektrorozvodné skrine
  • radiatory
  • športové náradie

A mnoho dalších prvkov a komponentov s maximálnym rozmerom až 3200 x 1700 x 1000 mm


Čiernenie kovov - Brunírovanie

Čiernenie, nazývané aj Brunírovanie poskytuje antikorózny a esteticky príjemný povrch pre výrobky z nehrdzavejúcej ocele, železa a mäkkej ocele.

Hlavnými výhodami tejto povrchovej úpravy sú ochrana proti zadieraniu a zvýšená mazivosť vnútorných častí stroja, ktoré sú v kontakte. Odráža tiež menej svetla ako časti bez povrchovej úpravy, čo zabraňuje problémom s oslnením pri práci za jasného svetla.

Na rozdiel od iných povrchových úprav, ako je zinkovanie, kde sa povlak nanáša na povrch ocele, čierny oxidový povlak (čiernenia/brunírovania) je výsledkom chemickej reakcie medzi železným kovom a oxidačnými soľami. To znamená, že tam, kde sa na povrch kovu pridávajú ďalšie povrchové úpravy a zväčšujú sa rozmery, čo spôsobuje zníženie tolerancie počas výroby, čierny oxidový povlak má zanedbateľný vplyv na rozmerové tolerancie dielov. To je veľkým prínosom tam, kde sú tolerancie veľmi dôležité, ako sú závitové skrutky, uloženia ložísk, otvory so závitom alebo jednoducho len vnútorné súčasti stroja.


Pieskovanie (Tryskanie)

Príprava povrchu je rozhodujúca pre efektívnu a úspešnú aplikáciu konečnej povrchovej úpravy. Povrch, ktorý je špinavý, mastný, nedostatočne štruktúrovaný alebo má ešte starý náter, môže spôsosobyť nedostatočné priľnutie drahého náteru ale inej povrchovej úpravy. Jednou z najúčinnejších metód prípravy podkladu je pieskovanie. Abrazívne tryskanie je proces úpravy alebo čistenia materiálu fúkaním abrazívneho materiálu pod vysokým tlakom smerom k jeho povrchu vzduchom alebo vodou. Kombinácia tlaku a zrnitosti brúsi povrch kontrolovateľným spôsobom. Abrazívne pieskovanie (tryskanie pieskom alebo pieskovanie) je zastrešujúci termín pre tieto procesy; jednotlivo sú známe podľa druhu materiálu alebo zrnitosti, ktoré sa používajú na obrusovanie.